Μια ελληνορθόδοξη προσέγγιση στην ιεράρχηση του ανθρωπισμού και της φιλευσπλαχνίας από τον εμπνευσμένο Αρχιμανδρίτη Σάββα τον Αγιορείτη. Ακόμη κι αυτές οι αρετές έχουν μία κλίμακα, η οποία ξεκινά από το Θεό.

Μια απάντηση σε όσους προωθούν τον εποικισμό της πατρίδος μας χρησιμοποιώντας τους γνωστούς ηθικούς εκβιασμούς.