Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Π.Ε. Αχαΐας με θέμα τον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2019.

Στην συνεδρίαση αυτή συμμετείχε και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Γραμματσούλια Παναγιώτη και τον υπεύθυνο θηροφυλακής, Δασοπόνο, κ. Παπανικολάου Χρήστο. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν ο συντονισμός όλων των φορέων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
Ο Πρόεδρος κ. Γραμματσούλιας παρέλαβε από τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Αχαΐας κ. Ρουμελιώτη Νικόλαο τιμητική πλακέτα για την εθελοντική προσφορά της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής στην πρόληψη και στην βοήθεια της δασοπυρόσβεσης της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι Ομοσπονδιακοί μας Θηροφύλακες είναι, ως άριστοι γνώστες όλων των αγροτικών και δασικών δρόμων αλλά και του γεωγραφικού ανάγλυφου κάθε περιοχής, πολύτιμοι συνεργάτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην συνέχεια ορίστηκε καινούργια συνάντηση με τον Περιφερειακό Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος κ. Γεωργακόπουλο Ευθύμιο, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/4/19 στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχε εκτός του κ. Γεωργακόπουλου και ο κ. Μαρτζάκλης Βασίλειος Επιπυραγός. Εκ μέρους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου παρέστησαν οι κ.κ. Γραμματσούλιας Παναγιώτης, Παπαδάτος Ανδρέας και Παπανικολάου Χρήστος.

Ο κ. Γεωργακόπουλος αναγνώρισε και εξήρε την βοήθεια της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία και έθεσε το καινούργιο μοντέλο της συνεργασίας που θα πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και το οποίο θα συζητηθεί σε περαιτέρω περιφερειακές συσκέψεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.
ΤΟ Δ.Σ.