Ἂν καταλάβετε τὸ λάθος σας τὸ πιὸ ἔντιμο θὰ ἦταν νὰ ζητήσετε συγνώμη ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ μετανοήσετε καὶ ἢ νὰ ξαναμπεῖ ἡ ἀφίσα στὴν θέση της ἢ ἂν δὲν σᾶς τὸ ἐπιτρέψουν κάποιοι πιὸ ὑψηλὰ ἱστάμενοι νὰ παραιτηθεῖτε.
Εὔχομαι καὶ ὅλοι οἱ σύλλογοι πολυτέκνων ποὺ προσβάλλονται νὰ ἀντισταθοῦν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν, νὰ ἀγωνιστοῦν, κατὰ τῶν ἐχθρῶν της πίστεως καὶ τῆς πατρίδας

Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργὲ
Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ εἶμαι πατέρας δέκα παιδιῶν καὶ μὲ μεγάλη μου λύπη ἔμαθα ὅτι σᾶς ἐνόχλησε μία ἀφίσα κατοχυρωμένη καὶ τεκμηριωμένη ἐπιστημονικὰ καὶ δυστυχῶς δώσατε ἐντολὴ (ἢ σᾶς δώσανε ἐντολὴ) νὰ ἀποσυρθεῖ ἡ ἀφίσα γιατί ἴσως ἐνοχλοῦσε ἢ ἔλεγχε κάποιους ποὺ ἔκαναν ἀμβλώσεις.Ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ἀδιανόητη, ἀπαράδεκτη, σχιζοφρενικὴ γιατί μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποσυρθοῦν καὶ οἱ ἀφίσες τοῦ τύπου “Ναὶ στὴν ζωὴ ὄχι στὰ ναρκωτικὰ” γιατί προσβάλλουν κάποιους χρῆστες ναρκωτικῶν καὶ ὅτι “Τὸ τσιγάρο σκοτώνει ἢ εἶναι αἰτία γιὰ πολλὲς καρδιακὲς καὶ ἐγκεφαλικὲς παθήσεις” γιατί προσβάλλουν κάποιους καπνιστές.
Ἡ κίνηση αὐτὴ ἐπίσης προσβάλλει κάθε ὑγιῆ σκεπτόμενο ἄνθρωπο, κάθε Ἑλληνορθόδοξο γονέα καὶ ἰδιαίτερά τους πολυτέκνους ποὺ προσπαθοῦν νὰ ζήσουν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ χωρὶς νὰ ἀποφεύγουν ἢ νὰ σκοτώνουν τὰ παιδιά τους.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς ὁ ἀγωνιζόμενος χριστιανὸς βοηθάει στὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ποὺ…. ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα μας (στὴν ὁποία ἔχετε ἐκλέγει βουλευτὴς) τὸ δημογραφικό.
Θέλοντας καὶ μὴ μοῦ δημιουργοῦνται κάποια ἐρωτήματα ποὺ θὰ σᾶς τὰ θέσω εὐθέως:
1) Εἶστε ἐχθρός τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας;
2) Εἶστε ἐχθρός τῆς πατρίδας μας;
3) Εἶστε ἐχθρὸς τῶν πολυτέκνων;
Δυστυχῶς ὅπως διαπιστώνω ζοῦμε κάτω ἀπὸ ἕνα ὁλοκληρωτικὸ φασιστικὸ καθεστὼς μὲ ἀνίκανους, προδότες καὶ ἐντολοδόχους τῆς νέας τάξεως πραγμάτων Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ποὺ γιορτάζει σήμερα πρὶν ἀπὸ 1.700 χρόνια ὅτι στὰ ἔσχατα χρόνια ἂν πεῖς κάτι φυσιολογικὸ πρὸς τὸ θεὸ θὰ σοὺ λένε ὅτι τρελάθηκες. Σήμερα θεωρεῖται φυσιολογικὸ νὰ ἀποφεύγεις ὅσα παιδιά σου δίνει ὁ Θεὸς ἢ νὰ τὰ σκοτώνεις καὶ θεωρεῖται ἀφύσικο τὸ νὰ κάνεις ὅσα παιδιά σου δώσει ὁ Θεός.
Σήμερα ἂν σκοτώσεις ἕνα σκύλο διώκεσαι ποινικὰ ἐνῶ μπορεῖς νὰ σκοτώσεις ἕνα ἀγέννητο παιδὶ σὲ δημόσιο νοσοκομεῖο μὲ χρήματα τοῦ κάθε φορολογούμενου.
Σήμερα θεωρεῖται φυσιολογικὸ νὰ καταργεῖται ὁ νόμος περὶ βλασφημίας καὶ θεωρεῖται ρατσισμὸς ἂν πεῖς τοὺς λαθρομετανάστες λαθρομετανάστες καὶ τὴν πίστη τοὺς ψεύτικη καὶἐγκληματική.
Σήμερα θεωρεῖται φυσιολογικὸ νὰ διαφημίζεται καὶ νὰ προβάλλεται καὶ νὰ προωθεῖται ἡ διαστροφὴ τοῦ σοδομισμοῦ (σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ) καὶ θεωρεῖται ἀφύσικο ἡ διαφήμιση ὑπὲρ τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ ποὺ δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα ζωῆς γιὰ τοὺς κουλτουριάρηδες, τοὺς ψευδοπροοδευτικοὺς κ.τ.λ.
Ἂν καταλάβετε τὸ λάθος σας τὸ πιὸ ἔντιμο θὰ ἦταν νὰ ζητήσετε συγνώμη ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ μετανοήσετε καὶ ἢ νὰ ξαναμπεῖ ἡ ἀφίσα στὴν θέση της ἢ ἂν δὲν σᾶς τὸ ἐπιτρέψουν κάποιοι πιὸ ὑψηλὰ ἱστάμενοι νὰ παραιτηθεῖτε.
Εὔχομαι καὶ ὅλοι οἱ σύλλογοι πολυτέκνων ποὺ προσβάλλονται νὰ ἀντισταθοῦν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν, νὰ ἀγωνιστοῦν, κατὰ τῶν ἐχθρῶν της πίστεως καὶ τῆς πατρίδας
Μὲ τιμὴ
Τσακιριδης Μιχάλης

Κοινοποίηση:
Ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ
Ἱερὰ σύνοδος
Σύλλογοι Πολυτέκνων