Αρχική Ελλάδα Οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία

Οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία

0
182
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης

Συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την Προεδρία του αρχηγού της, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και ανακοίνωσε τους τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και τους προαχθέντες στους βαθμούς του Αντιστρατήγου, του Υποστρατήγου και του Ταξιάρχου.

Το ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

 • Διατηρητέο τον Ανδρέα Δασκαλάκη.

Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους :

 • Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, στην οποία απονέμεται ο τίτλος της Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.
 • Χρήστο Δραγατάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.
 • Ανδρέα Αποστολόπουλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας.

Οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, τοποθετήθηκαν ως ακολούθως:

 • Ανδρέας Δασκαλάκης, ως Υπαρχηγός του Σώματος.
 • Κωνσταντίνος Σκούμας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.
 • Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Ανδρέας Βασιλόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε επίσης τους (20) Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού τους κατωτέρω:

 1. Κωνσταντίνο Σκούμα
 2. Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
 3. Ανδρέα Βασιλόπουλο

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους:

 1. Νικόλαο Μενεξίδη
 2. Παναγιώτη Κορδολαίμη
 3. Στυλιανό Βολυράκη
 4. Δημήτριο Κρίκα
 5. Παναγιώτη Ντζιοβάρα
 6. Γεώργιο Ψωμά
 7. Γεώργιο Γιάννινα
 8. Γεώργιο Καστάνη
 9. Αβραάμ Αϊβαζίδη

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω οχτώ (8) Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

 1. Φώτιο Δομζαρίδη
 2. Νικόλαο Ζησιμόπουλο
 3. Μιλτιάδη Πουρσανίδη
 4. Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο
 5. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο
 6. Δημήτριο Αθανασόπουλο
 7. Φώτιο Ντζιμάνη
 8. Βασίλειο Καραπιπέρη

Στο βαθμό του Υποστρατήγου, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ. έκρινε προακτέους τους κατωτέρω έντεκα (11) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων:

 1. Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ
 2. Αντώνιο ΡΟΥΤΖΑΚΗ
 3. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
 4. Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ
 5. Πέτρο ΤΖΕΦΕΡΗ
 6. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ
 7. Ηλία ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
 8. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ
 9. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ
 10. Σπυρίδωνα ΣΚΛΑΒΟ
 11. Νικόλαο ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

Έκρινε δε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων:

 1. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ
 2. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ
 3. Εμμανουήλ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 4. Γεώργιο ΠΑΠΠΑ
 5. Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
 6. Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
 7. Κωνσταντίνο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
 8. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ
 9. Νικόλαο ΣΚΑΡΤΣΗ
 10. Λουκά ΚΡΙΚΟ
 11. Λάμπρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
 12. Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ
 13. Απόστολο ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
 14. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ
 15. Ανδρέα ΜΠΑΜΠΙΛΗ
 16. Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 17. Κωνσταντίνο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
 18. Χαράλαμπο ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
 19. Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ
 20. Κωνσταντίνο ΔΟΥΒΑΛΗ
 21. Κωνσταντίνο ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ
 22. Αντώνιο ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ
 23. Ιωάννη ΛΑΣΠΑ
 24. Παναγιώτη ΜΠΟΔΙΩΤΗ
 25. Μιχαήλ ΤΣΑΤΣΗ
 26. Νικόλαο ΤΣΕΤΣΙΚΑ
 27. Γεώργιο ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ
 28. Γεώργιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
 29. Θεόδωρο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
 30. Παναγιώτη ΠΕΤΣΙΝΗ
 31. Χρήστο ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ
 32. Κωνσταντίνο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
 33. Χαράλαμπο ΘΕΟΧΑΡΗ
 34. Παναγιώτη ΠΟΥΠΟΥΖΑ
 35. Χρήστο ΜΑΝΟΥΡΑ

Το Συμβούλιο έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω (19) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

 1. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
 2. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ
 3. Νικόλαο ΚΟΤΡΩΝΙΑ
 4. Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ
 5. Γεώργιο ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
 6. Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. Παύλο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 8. Κώστα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
 9. Μιλτιάδη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ
 10. Κωνσταντίνο ΛΑΜΠΡΟΥ
 11. Δημήτριο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
 12. Πάρι ΝΙΚΟΥ
 13. Βασίλειο ΤΣΟΥΡΑ
 14. Δημήτριο ΚΟΡΟΜΗΛΑ
 15. Γεώργιο ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟ
 16. Γεώργιο ΚΑΤΕΡΗ
 17. Ευάγγελο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 18. Γεώργιο ΤΣΑΜΑΔΙΑ
 19. Χρήστο ΠΕΤΣΙΝΟ