Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Σας γνωρίζουμε ότι η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2020» την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σας παρακαλούμε, εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στο πρόγραμμα και να συμμετάσχει στην εκδήλωση η χορευτική σας ομάδα, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι 20-12-2019.
Παρακαλούμε οι δηλώσεις να αποστέλλονται στο email: [email protected] ή στο fax: 210-3243822 και να επιβεβαιώνετε την αποστολή στο τηλ.: 210-3241137. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και ο κανονισμός συμμετοχής θα σας σταλεί μετά τις δηλώσεις ενδιαφέροντος.

Σημείωση: Σας γνωρίζουμε, ότι για την καλύτερη ροή του προγράμματος, να μας γνωστοποιήσετε τον ακριβή αριθμό συμμετοχής των χορευτών (ανδρών – γυναικών). Δηλώσεις συμμετοχής μετά την παρέλευση της ημερομηνίας θα συμμετάσχουν στο τέλος της ροής του προγράμματος.
Πληροφορίες Έφορος Πολιτισμού Αλέξανδρος Λαμπρίδης τηλ. 6973342113