Κατόπιν πρωτοβουλίας πολλών Μακεδόνων για μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 7/9/2019, στα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ., σχετικά με την ακύρωση της ψευτοσυμφωνίας των Πρεσπών, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη σύσκεψη συλλογικοτήτων, ομάδων, παρατάξεων, πολιτών από τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Μακεδονίας – συμμετείχε και εκπρόσωπος από την Κρήτη – ώστε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση σε πλήθος, δυναμικότητα, κινητικότητα, κάλυψη και πανελλήνια προβολή.

Αποφασίστηκε ότι…

οι συλλογικότητες, τα σωματεία, οι παρατάξεις, οι ομάδες, οι φορείς, τα πρόσωπα, οι επιτροπές πόλεων και όσοι συμμετάσχουν στον αγώνα και τις κινητοποιήσεις για την ακύρωση της ψευδοσυμφωνίας των Πρεσπών αποκτούν οντότητα με την επωνυμία:

«ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος κατά το οποίο ορίζεται ρητώς και συγκεκριμένα ότι:

Αρθρο 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.

2. Tο σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.

3. Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.

4. Oι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.

5. Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

Όσοι φορείς δεν ήσαν παρόντες στην σύσκεψη της 11ης Αυγούστου θα προσκληθούν στην επόμενη συντονιστική σύσκεψη, ώστε να προκύψει η απαραίτητη δυναμική μιας μεγάλης πανελλήνιας και μαζικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Ως εκ τούτου, η νεοϊδρυθείσα «Ένωσις Ελλήνων Πολιτών για τη Μακεδονία» αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Ο αγώνας για την ακύρωση της ψευδοσυμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζεται και μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

2. Την 7η Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη πανελλήνια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ακύρωση της ψευδοσυμφωνίας των Πρεσπών και παράδοση ψηφίσματος στον πρωθυπουργό, ο οποίος θα επισκεφτεί την Δ.Ε.Θ., επίσης ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. με δελτίο τύπου και μαγνητοσκοπημένη προβολή του ανωτέρω ψηφίσματος.

3. Ως χώρος της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας ορίζεται η πλατεία έμπροσθεν του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ώρα 18:00

4. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας προκύπτει και αιτιολογείται, επειδή όλες οι προσπάθειες που έγιναν με αποδέκτη την προηγούμενη κυβέρνηση απέβησαν άκαρπες. Τουναντίον εκείνη υπούλως, προδοτικώς και παρανόμως ψήφισε την ψευδοσυμφωνία των Πρεσπών, ενώ το ένα μέλος της τότε συγκυβερνήσεως είχε ήδη παραιτηθεί και ως εκ τούτου θα έπρεπε η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Οι υποχθόνιες μεθοδεύσεις, οι ανήθικες αντιδημοκρατικές πρακτικές και η αντισυνταγματικότητα είναι λοιπόν τα κύρια χαρακτηριστικά της εν λόγω ψευδοσυμφωνίας. Ασφαλώς και είναι παράνομη, ζημιογόνος, ανθελληνική, αντίθετη προς την θέληση του ελληνικού λαού, παραχαράσσει την ιστορική αλήθεια, αντιβαίνει στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, καθώς θίγει το φιλότιμο, τη φιλοπατρία, την τιμή αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων και δη των Μακεδόνων. Επιπροσθέτως η ψευδοσυμφωνία παραβιάζεται και απαξιώνεται συνεχώς και κατ’ εξακολούθηση από την άλλη πλευρά, επιδιώκοντας ακόμη μεγαλύτερες και περισσότερες άδικες επεκτάσεις της ψευτοσυμφωνίας, χωρίς αντιδράσεις ουσιώδεις από την ημετέρα κυβέρνηση, η οποία και θα μπορούσε να την ακυρώσει μονομερώς.

5. Η συγκέντρωση θα είναι ειρηνική, όπως και όλα τα προηγούμενα συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Για την εξασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα της θα οριστεί υπεύθυνη ομάδα περιφρούρησης και διαφύλαξης της ομαλής πραγματοποιήσεως της από την αρχή έως το πέρας αυτής.

6. Με ειδική ενημερωτική πρόσκληση θα γίνει έκκληση στο πανελλήνιο, ώστε να παραστούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 7ης Σεπτεμβρίου όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες και να δοθεί το μήνυμα στη νέα κυβέρνηση, ότι οι Μακεδόνες αλλά και οι λοιποί Έλληνες δεν έχουν εγκαταλείψει το φλέγον εθνικό ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων στο έλεος της προδοτικής ψευδοσυμφωνίας των Πρεσπών, και θα κάνουν τα πάντα ώστε αυτή να ακυρωθεί!

7. Εν όψει της σύσκεψης των Παμμακεδονικών Ενώσεων της Υφηλίου αναμένουμε τη συμμετοχή αυτών, καθώς ο πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Μ. ανακοίνωσε ότι σε κάθε περίπτωση θα συμμετάσχει η ομοσπονδία στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

8. Συστήθηκε συντονιστική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την ενημέρωση, τον συντονισμό και την οργάνωση όσων απαιτούνται ώστε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 7ης Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία και ασφάλεια.

9. Συντεταγμένα και οργανωμένα όλες οι επιτροπές των πόλεων της Μακεδονίας, καθώς και πανελλαδικά θα ενημερωθούν, για να στηρίξουν τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και να συνεργαστούν σε επιτελικό επίπεδο.

10. Για όλες τις οργανωτικές λεπτομέρειες της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας της 7ης Σεπτεμβρίου θα ληφθούν υπόψιν όλες οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν και θα κατατεθούν στις επόμενες συσκέψεις.

11. Κάθε πρόταση η οποία πρόκειται να κατατεθεί θα ληφθεί υπόψιν της συντονιστικής επιτροπής, εάν εξ αυτής διαφαίνεται πως προκύπτει ωφέλεια ως προς τη λειτουργία και την επιτυχία της διοργανώσεως.

12. Η συντονιστική επιτροπή παραμένει ανοικτή ως προς τον αριθμό των μελών της, ώστε να διευρυνθεί με νέα μέλη που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν για τον κοινό σκοπό.

13. Η “Ένωση Ελλήνων Πολιτών για την Μακεδονία” έχει αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την κατάργηση της ψευτοσυμφωνίας των Πρεσπών. Δεν υπονοείται δημιουργία κομματικού φορέα, ούτε κάτι άλλο πέρα από τον αποκλειστικό σκοπό της.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 15 Αυγούστου 2019

Θέμα: “ Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ για την ακύρωση της ψευτοσυμφωνίας των Πρεσπών”

Κατόπιν πρωτοβουλίας πολλών Ομοσπονδιών, Συλλογικοτήτων, φορέων, ομάδων, από την Μακεδονία και άλλων περιοχών της Ελλάδας δημιουργήθηκε η “Ένωση Ελλήνων Πολιτών για την Μακεδονία”.

Αποκλειστικός σκοπός της ανωτέρω ένωσης είναι η οργάνωση δράσεων για την ακύρωση της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών .

Ως πρώτη δράση αποφασίστηκε να είναι η διοργάνωση μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό την ημέρα των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ. (Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης)

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας προκύπτει και αιτιολογείται, επειδή όλες οι προσπάθειες περί ακυρώσεως της ανωτέρω συμφωνίας, που έγιναν με αποδέκτη την προηγούμενη κυβέρνηση απέβησαν άκαρπες. Τουναντίον εκείνη υπούλως, προδοτικώς και παρανόμως ψήφισε την ψευδοσυμφωνία των Πρεσπών, ενώ το ένα μέλος της τότε συγκυβερνήσεως είχε ήδη παραιτηθεί και ως εκ τούτου θα έπρεπε η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Οι υποχθόνιες μεθοδεύσεις, οι ανήθικες αντιδημοκρατικές πρακτικές και η αντισυνταγματικότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εν λόγω ψευδοσυμφωνίας. Ασφαλώς και είναι παράνομη, ζημιογόνος, ανθελληνική, αντίθετη προς την θέληση του ελληνικού λαού, παραχαράσσει την ιστορική αλήθεια, αντιβαίνει στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, καθώς θίγει το φιλότιμο, τη φιλοπατρία, την τιμή αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων και δη των Μακεδόνων. Επιπροσθέτως η ψευδοσυμφωνία παραβιάζεται και απαξιώνεται συνεχώς και κατ’ εξακολούθηση από την άλλη πλευρά, επιδιώκοντας ακόμη μεγαλύτερες και περισσότερες άδικες επεκτάσεις της ψευτοσυμφωνίας, χωρίς αντιδράσεις ουσιώδεις από την ημετέρα κυβέρνηση, η οποία και θα μπορούσε να την ακυρώσει μονομερώς.

Η σημερινή κυβέρνηση καταφήψισε στην Βουλή την συμφωνία των Πρεσπών την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, γεγονός που δηλώνει την αντίθεση της σε αυτήν και τις συνέπειες της εφαρμογής της. Ζητούμε, λοιπόν, με την συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 7 Σεπτεμβρίου να αποδείξει εμπράκτως την αντίθεση της και να την ακυρώσει. Υπάρχουν όλοι οι σύννομοι λόγοι ακύρωσης, οι οποίοι έχουν αναλυθεί δεόντως, εκτενώς και επαρκώς κατά το προηγούμενο διάστημα.

Η συγκέντρωση θα είναι ειρηνική, όπως και όλα τα προηγούμενα συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας.

Συστήθηκε συντονιστική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την ενημέρωση, τον συντονισμό και την οργάνωση όσων απαιτούνται, ώστε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 7ης Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία και ασφάλεια.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Πολιτών για την Μακεδονία.