Την συνταγματικότητα και την αναγκαιότητα της κυβερνητικής ρύθμισης για το πανεπιστημιακό άσυλο υποστηρίζει η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για το διυπουργικό νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι πως το ακαδημαϊκό άσυλο δεν μπορεί να καλύπτει ενέργειες που εκφεύγουν της ακαδημαϊκής ελευθερίας και πολύ περισσότερο να προστατεύει παραβάτες του νόμου.

Υπογραμμίζουν πως ούτως ή άλλως το Σύνταγμα εξασφαλίζει την άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και των αρχών του κοινωνικού κράτους δικαίου, όχι νόμο εντός των πανεπιστημίων, αλλά στο σύνολο της Επικρατείας και προσθέτουν πως η παροχή έννομης προστασίας των πολιτών αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δεν επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών. Ειδικότερα, επισημαίνεται πως «το ακαδηµαϊκό άσυλο δεν καλύπτει δραστηριότητες που δεν τελούν σε συνάφεια µε την άσκηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας» και σε άλλο σημείο αναφέρεται πως ούτως ή άλλως το Σύνταγμα διασφαλίζει πως «όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαύουν απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους».

Τέλος, τονίζεται ότι «όλα τα κρατικά όργανα οφείλουν να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων και των αρχών του κοινωνικού κράτους δικαίου» και σημειώνεται πως η παροχή έννομης προστασίας δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους, αλλά αποτελεί υποχρέωσή του.