Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε εκδώσει ένα δελτίο στο διαδίκτυο με τίτλο «Ιθαγένεια και Υπηκοότητα: Το ίδιο πράγμα».

Μεταξύ άλλων το δελτίο αναφέρει τα εξής: «Με αφορμή τη συζήτηση που ξεκίνησε με την καμπάνια της Ένωσης μας «Τα παιδιά των μεταναστών που έχουν φέρει τη ζωή τους εδώ έχουν δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια» ήλθε ξανά στην επικαιρότητα κυρίως μέσω του διαδικτύου μια μόνιμη σύγχυση που είναι προφανής ήδη από το 2010 που συζητάμε για τα σχετικά ζητήματα.

Πρόκειται για τη σύγχυση που υπαγορεύει πως μεταξύ «ιθαγένειας» και «υπηκοότητας» υπάρχουν διαφορές. Η σύγχυση δεν είναι μόνο προϊόν κακόπιστης κριτικής, αλλά και καλόβουλης ερώτησης. Ωστόσο η ιθαγένεια και η υπηκόοτητα είναι το ίδιο πράγμα. Και οι δύο δηλούν τη σχέση του ανθρώπου με το κράτος στο λαό του οποίου αυτός ανήκει, είναι δηλαδή πολίτης.

Στα ελληνικά λοιπόν, ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, ιθαγένεια και υπηκοότητα είναι συνώνυμα».

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://diesy.gr/giannis-i-antetokoynmpo/