Ανακοίνωση εξέδωσε το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο. Αναλυτικότερα:

«Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο (ΕΣΟ) καλεί όλους τους υπογράψαντες το ψήφισμά του για την συνένωση των πατριωτικών κομμάτων εντός του έτους 2018, εξαιρουμένων όσων συμμετέχουν σε κόμματα που πολιτεύονται στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ως στελέχη ή υποψήφιοι, όπως συμμετάσχουν στην έκτακτη σύσκεψη που διοργανώνεται την Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019, στις 12 το μεσημέρι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κάτωθι:

1. Εκλογή προεδρείου της συσκέψεως. Προτείνεται τριμελής ομάδα εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2. Αποτίμηση ενός έτους δράσεως και σύνταξη σχετικού δελτίου τύπου.
3. Προτάσεις για την περαιτέρω αποστολή του ΕΣΟ. Ανάγνωση προτάσεων μη παρισταμένων και τοποθετήσεις παρισταμένων 300 λέξεις ή 5’ ομιλίας). Οι προτάσεις θα κωδικοποιηθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία.
4. Ψηφοφορία επί των προτάσεων.
5. Εκλογή 20 προσώπων που θα απαρτίσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.
Εκλογή 13 Περιφερειακών Αντιπροσώπων (Υποσύνολο Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής. Έκαστος θα έχει υπό την ευθύνη του μία διοικητική περιφέρεια της Ελλάδος.)
Εκλογή 7μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής (υποσύνολο Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής.)
Η Προσωρινή Διοικούσα εν συνεχεία θα εκλέξει επί τόπου και τον Πρόεδρό της.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΔΕ (θα επισημοποιηθεί με ψηφοφορία βάσει των τοποθετήσεων – προτάσεων):
1. Ενδεχόμενη σύσταση μη κερδοσκοπικού φορέως.
2. Διοργάνωση Πολιτικής Συνδιάσκεψης με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικού, ιδεολογικού και οργανωτικού πλαισίου για την διοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου που θα αποφασίσει την περαιτέρω πορεία και μετεξέλιξη του ΕΣΟ και του Εθνικού Χώρου.
3. Εκπλήρωση των λοιπών εγκεκριμένων προτάσεων.

Όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν με πεντάλεπτη ομιλία κατά την σύσκεψη, παρακαλούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή σύνοψη 300 λέξεων της τοποθετήσεώς τους με συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι και την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 10μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Παρακαλούνται όσα πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά αδυνατούν να παραστούν και επιθυμούν να τοποθετηθούν με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως αποστείλουν κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή, μεγέθους έως 300 λέξεις, μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 10μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τοποθετήσεις γενικής φύσεως χωρίς σαφείς προτάσεις, που υπερβαίνουν το όριο λέξεων, καθώς και ομιλίες που υπερβαίνουν το χρονικό όριο θα αποκλείονται από τη διαδικασία ή θα διακόπτονται.

Η δυνατότητα συμμετοχής μη παρισταμένων μελών του Ε.Σ.Ο. στην εκλογή των προσωρινών οργάνων θα αποφασιστεί από το σώμα των παρισταμένων κατά περίπτωση.

Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο»