Τρισάγιο στη μνήμη του Γεωργίου Παπαδόπουλου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα, μετά την ακύρωση της ημερίδας.

Περίπου 100 Έλληνες βρίσκονται στην εκδήλωση.

Μεταξύ άλλων παρόντες είναι ο Συναδινός, ο Γιαννάκενας, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Βαλασίδης.

Θα ενημερώσουμε αργότερα πιο αναλυτικά.