Η πληθυσμιακή αύξηση των κορακοειδών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αποτελεί κοινή διαπίστωση, τόσο στους ερευνητές όσο και στους χρήστες του φυσικού περιβάλλοντος όπως είμαστε οι κυνηγοί.

Τα κορακοειδή και ιδιαίτερα η Καρακάξα (Pica pica) και η Σταχτοκουρούνα (Corvus corone cornix) έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην αναπαραγωγή πολλών ειδών της πτηνοπανίδας αλλά και ορισμένων μικρών θηλαστικών μέσω της αρπακτικότητας των νεοσσών και των μικρών τους αντίστοιχα.
Είναι επίσης φορείς ασθενειών που μεταδίδονται στον άνθρωπο όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η γρίπη των πτηνών και η νόσος του Lyme.

Σε αδημοσίευτη έρευνα που διενεργήθηκε στο διάστημα 2017-2018 από τον Κ.Σ. Αμπελοκήπων, με χρήση ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από περίπου εκατό κυνηγούς μέλη του Συλλόγου μας, βρέθηκε πως η πεδινή πέρδικα η οποία αφθονούσε στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, έχει υποστεί σημαντική πληθυσμιακή μείωση την τελευταία δεκαετία και κυρίως την τελευταία πενταετία.

Στην ίδια έρευνα ως μία από τις σημαντικότερες αιτίες μείωσης του πληθυσμού της πεδινής πέρδικας στη Θεσσαλονίκη, θεωρείται η επίδραση των κορακοειδών στην αναπαραγωγική επιτυχία του είδους, μέσω της αρπακτικότητας τους στα περδικόπουλα.
Η καρακάξα, η σταχτοκουρούνα, η κάργια, η αλεπού και το πετροκούναβο αν και εντάσσονται στον κατάλογο των θηρεύσιμων ειδών εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δε θηρεύονται στην πράξη με βασική αιτία το γεγονός πως το κρέας τους δε θεωρείται βρώσιμο. Δεν υπάρχει δηλαδή το κίνητρο της τροφής που υπάρχει στο κυνήγι των υπόλοιπων θηρεύσιμων ειδών.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων, έχοντας διαπιστώσει το κενό που υπάρχει στον πληθυσμιακό έλεγχο της καρακάξας και της σταχτοκουρούνας, αλλά και την αρνητική επίδραση που τα είδη αυτά έχουν στην πανίδα, τη γεωργική παραγωγή αλλά και στη μετάδοση σημαντικών ασθενειών, εδώ και αρκετά χρόνια διοργανώνει οργανωμένα κυνήγια καρακάξας και σταχτοκουρούνας με σκοπό αφενός μεν τον πληθυσμιακό έλεγχο των συγκεκριμένων ειδών, αφετέρου δε, την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων κυνηγών στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης και του πληθυσμιακού ελέγχου τους.

Με βάση τα παραπάνω, πρόσφατα αιτηθήκαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Συνεργάτες της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, την τοποθέτηση παγίδων Αυστραλιανού τύπου, με σκοπό τον έλεγχο του υπερπληθυσμού της καρακάξας και της σταχτοκουρούνας και μέσω αυτού τη μείωση της αρνητικής επίδρασης που έχουν τα συγκεκριμένα είδη στην αναπαραγωγή της πεδινής πέρδικας αλλά και άλλων ειδών της πτηνοπανίδας, στη γεωργική παραγωγή αλλά και στη μετάδοση ασθενειών.

Το τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενέκρινε άμεσα το αίτημα μας, με αποτέλεσμα να ξεκινούμε άμεσα τον προγραμματισμό των δράσεων που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Ευχαριστούμε θερμά, το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και Θήρας, για την άμεση απάντησή του στο αίτημά μας.